Call Us:Ivan Diklic - Telefon

BIOGRAFIJA.

Saznajte više o Dr. Ivanu Dikliću

Dr. Ivan Diklić je jedan od vodećih stručnjaka za lečenje obolenja regije ramena i lakta u Srbiji.
Najaktuelnije klasične (tkzv.otvorene) i artroskopske procedure deo su svakodnevnog hirurškog rada dr Diklića. To se odnosi na zahtevna i složena patološka stanja kao što su ruptura rotatorne manžetne,nestabilnost ramena,okoštavanje ramena (proteze), osteosinteze preloma ramena i lakta, nestabilnost lopatice, kao i ukočenja ramena i lakta.

Dr Diklić je pionir artroskopske hirurgije i totalne artroplastike ramena u Srbiji.Isto se odnosi i na lečenja akromioklavikularne dislokacije autograftom, stabilizaciju lopatice i mnogih drugih hirurških procedura. U cilju novih saznanja dr Diklić je bio na mnogim praktičnim kursevima na kadaverima i u radnim posetama centrima za rame i lakat širom SAD (najčešće) i Evrope.

Artroskopska asocijacija severne Amerike je primila dr Diklića u članstvo 1997.

Dugogodišnje interesovanje za probleme ramena je rezultiralo knjigom Hirurgija ramena koju je dr Diklić objavio 2009.Tokom 25 g.rada na rešavanju problema ramena i lakata, dr.Diklić je održao mnoga predavanja i objavio mnoštvo radova u domaćim i inostranim naučnim časopisima.Izdvaja se rad objavljen 2010 u januarskom izdanju Journal of the Bone and Joint Surgery, koji je najprestižniji svetski časopis iz oblasti ortopedske i traumatološke hirurgije.

Interesovanje:
Hirurgija ramena
Hirurgija lakta

Dr. Ivan Diklić

Hirurgija ramena i lakta

Dr. Ivan Diklić je jedan od vodećih stručnjaka za lečenje obolenja regije ramena i lakta u Srbiji.

Biografija

Osnovna škola 1963 – 1971 Beograd

Gimnazija 1971 -1973 Beograd

Gimnazija 1973 -1974 Los Andjelos, SAD

Medicinski fakultet
1974 – 1975, Moskva.Rusija
1975-1980, Beograd

Specijalizacija iz ortopedije i traumatologije 1985 – 1990 Beograd

Specijalno interesovanje – Hirurgija ramena i lakta

Rame i lakat edukacija (samostalna):

Opšta Artroskopska hirurgija ramena (3 meseca) 1991- Štokholm, Švedska
Hirurgija ramena -jednonedeljna poseta klinici (dr Michael Watson), 1995 – London.Engleska
Viši nivo Artroskopske hirurgije ramena (kurs na kadaverima), 1996 – Čikago, SAD
Viši nivo artroskopska hirurgije ramena (kurs na kadaverima), 1996 – Los Andjelos, SAD
Otvorena i Artroskopske hirurgija ramena (kurs na kadaverima), 1997 – Čikago, SAD
Hirurgija ramena – jednonedeljna poseta (dr Frank Jobe), 2000- Los Andjelos, SAD
Artroskopska Rekonstrukcija Rotatorne Manžetne (kurs na kadaverima), 2005 – Hjuston, SAD
Artroplastika i Artroskopija ramena (kurs na kadaverima), 2006 – San Dijego, SAD
Artroplastika ramena (kurs na kadaverima), 2007 – Hjuston, SAD
Artroplastika i Artroskopija ramena (kurs na kadaverima), 2008 – Nica, Francuska,
Artroskopska hirurgija Ručnog zglob i Lakta (kurs na kadaverima), 2008 – Čikago, SAD
Lindenhospital – jednonedeljna poseta klinici (dr.Hertel), 2009 – Bern, Švajcarska
SCOI- jednonedeljna poseta klinici (dr.Stephen Snyder), 2009 – Los Andjelos, SAD
Kurs hirurgije Ramena (dr.Gerber), 2010 – Cirih, Švajcarska
Hirurgija Ramena i Lakta (kurs na kadaverima), 2011 – Utreht. Holandija
Hirurgija Ramena – jednonedeljna poseta klinici (dr.Jost), 2012- St Gallen, Švajcarska
Texas Orthopaedic Institute – jednonedeljna poseta (dr Gartsman), 2013- Hjuston, SAD
University of Washigton – jednonedeljna poseta (dr Matsen), 2013 – Sijetl, SAD
Baylor Shoulder center – jednonedeljna poseta (dr Krishnan), 2015 – Dallas, USA
Rush Orth.Clinic – jednonedeljna poseta (dr Brian Cole), 2015 – Chicago
USA Centre Orthopedique Santy  jednonedeljna poseta (dr Walch), 2016 – Lyon
FranceMount Sinai Shoulder Center – dvonedeljna poseta (dr Flatow), 2017 – New York
Elbow Center – jednonedeljna poseta (dr Eygendaal), 2018 – Breda, Holland

HIRURGIJA RAMENA
Tvrd povez
684 str.

2009 g.dr Ivan Diklić

Naučni radovi

– Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumalogie (SICOT),Amsterdam,1996
Title: Is the Needling All We for Treatment Calcific tendinitis of Rotator Cuff?
(usmena prezantacija)

-European Society of Sports Traumatology,Knee and Arthroscopy, Nice 1998
Title: Evaluation the Effectivness of the O’Brien Test for Diagnosing Labral Lesions
(poster prezentacija)

– Annual Meeting of the Arthroscopy Association of North America, Vancouver 1999
Title: Shoulder Stiffness: Arthroscopy Release Followed by Manilpulation Under General
Anesthesia and Early Passive Motion
(primljeno za usmenu prezentaciju ali zbog NATO 1999 napada nije održana)

– European Society of Sports Traumatology,Knee and Arthroscopy, London 2000
Title: ORIF Two-Part Displaced of Proximal Humeral Fractures in Athletes
(poster prezentacija)

– The Journal of Bone and Joint SurgeryVolumen (Br) 2010; 92-B:71-76
Treatment of locked chronic posterior dislocation of the shoulder by reconstruction of the
defect in the humeral head with an allograft
(štampan u JBJS)

-Izdavaštvo: Knjiga- Hirurgija Ramena, 2009

-Članstvo u internacionalnim udruženjima-Arthroscopy Association of North America

Udruženje Srbije za rame i lakat

Jedan od osnivača i prvi predsednik Udruženja Srbije za rame i lakat.Udruženje je osnovano 2010 na inicijativu dr Ivana Diklića.Već u maju 2011 Udruženje je organizovalo medjunarodni simpozijum sa predavanjima iz oblasti biomehanike,hirurgije i fizikalne terapije ramena. Od tada simpozijum Udruženja Srbije za rame i lakat održava svakog maja i postao je tradicionalan i medjunarodno priznat.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...